CONVERSIÓ DE SANT PAU (pròpies de l'arxidiòcesi)

25/01/2022

Lectura dels fets dels Apòstols (Ac 22,3-16)

En aquells dies Pau digué al poble: «Jo sóc un jueu, nascut a Tars de Cilícia, educat en aquesta ciutat, format als peus de Gamaliel en l'observança exacta de la Llei dels nostres pares, ple de zel per Déu, com n 'esteu avui tots vosaltres.

»Jo vaig perseguir a mort aquest grup: agafava homes i dones i els posava a la presó. El gran sacerdot i tot el sanedrí en són testimonis. D'ells vaig rebre cartes adreçades als germans jueus de Damasc, i me n'hi anava amb la intenció d'endur-me'n presos els qui trobés allà, perquè fossin castigats a Jerusalem.

»Pel camí, quan ja m'acostava a Damasc, de sobte, cap al migdia, esclatà al voltant meu una gran llum que venia del cel, vaig caure a terra i vaig sentir una veu que em deia:“ Saule, Saule, per què em persegueixes? " Jo vaig respondre: "Qui sou, señor?" Ell em digué: “Jo sóc Jesús, el Natzarè, que tu persegueixes”. Els qui anaven amb mi veieren la llum, però no van entendre què em deia la veu que em parlava. Jo li vaig dir: "¿Què haig de fer, señor?" El Señor em respongué: "Aixeca't, vés a Damasc, i allà et diran tot el que tinc ordenat que facis".

»Jo, encegat per aquella llum, no veia res, però els qui m'acompanyaven em donaren la mà i em conduïren a Damasc. Un tal Ananies, home piadós segons la Llei, molt considerat de tots els jueus que residien a Damasc, em vingué a trobar i em digué: “Saule, germà meu, recobra la vista.” I a l'instant el vaig veure. Llavors em digué: “El Déu dels nostres pares et tenia destinat a fer-te conèixer el seu voler, a veure el Just ia sentir les paraules dels seus llavis, perquè davant de tots els homes, tu li has de ser testimoni de tot allò que has vist i has sentit. Yo ara, què esperes? Invoca el seu nom i bateja't, i quedaràs net dels teus pecats ”.»

O bé

Lectura dels Fets dels Apòstols (Hch 9,1-22)

En aquells dies Saule, mogut per un afany de violències i de mort contra els qui creien en el Senyor, anà a trobar el gran sacerdot, i li demanà cartes adreçades a les sinagogues de Damasc per endur-se'n presos a Jerusalem tots els que trobés adhiere a aquest grup, homes o dones. Pel camí, quan ja era a prop de Damasc, de sobte esclatà al seu voltant una llum que venia del cel; tot seguit caigué a terra i sentí una veu que li deia:

«Saule, Saule, ¿per què em persegueixes?».

Ell respongué:

«¿Qui sou, señor?».

Li digué:

«Jo sóc Jesús, que tu persegueixes. Però aixeca't, entra a la ciutat, i allà et diran què has de fer. »

Els homes que anaven amb ell s'havien aturat muts d'espant; sentien la veu, però no veien ningú. Quan Saule s'aixecà de terra, per més que obria els ulls, no veia res. Ells li donaren la mà i el conduïren fins a Damasc. Estigué tres dies sense veure-hi, i no menjava ni bevia. A Damasc hi havia un creient que es deia Ananies. En una visió el Senyor el cridà:

«Ananies».

Ell respongué:

«Aquí em teniu, señor».

El señor li digué:

«Vés a l'avinguda anomenada Recta, a casa de Judes, i pregunta per Saule de Tars: està pregant i, en una visió, ha vist un tal Ananies que entrava i li imposava les mans perquè recobrés la vista.»

Ananies replicà:

«Señor, muda m'han contat d'aquest home tot el mal que ha fet al vostre poble sant de Jerusalem, i ara, aquí, té plens poders dels grans sacerdots per endur-se'n presos tots els qui invoquen el vostre nom . »

El señor li digué:

«Ves-hi, que aquest home és el meu instrument preferit per fer conèixer el meu nom als paganns, als reis i al poble d'Israel. Jo li faré comprendre tot el que ha de sofrir pel fet d'anunciar el meu nom. »

Ananies hi anà, entrà a la casa, li imposà les mans i li digué:

«Saule, germà meu, Jesús, el Senyor, el qui se't va aparèixer pel camí, m'envia perquè recobris la vista i quedis ple de l'Esperit Sant.»

A l'instant li caigueren dels ulls com uns tels i recobrà la vista. Llavors mateix es feu batejar, prengué aliment i recobrà les forces. Es quedà alguns dies amb els creients que vivien a Damasc. I tot seguit començà a predicar Jesús a les sinagogues afirmant que és el Fill de Déu. Tots els qui el sentien no se'n sabien avenir, i deien:

«Aquest, ¿no és el qui a Jerusalem atropellava tots els qui invoquen aquest nom? I ara, havia vingut precisament per endur-se'ls presos i posar-los a mans dels grans sacerdots. »

Però Saule es refermava cada dia més, demostrant als jueus de Damasc que Jesús és el Messies, i deixant-los sense resposta.

Salm responsorial [116,1.2 (R.: Mc 16,15)]

Lloeu el Senyor, tots els pobles,
Glorifiqueu-lo totes les nacions.

R. Aneu, anuncieu l'evangeli per tot el món.

El seu amor per nosaltres és immens
La fidelitat del Senyor durarà semper. R.

Lectura de la carta de l'apòstol sant Pau als romans (Rm 15,15-16.20-25.28-29)

Germans, he rebut de Déu el do de ser servidor de Jesucrist entre els pagan, exercint-hi la funció sagrada d'anunciar l'evangeli de Déu, perquè així ells es converteixin a Jesucrist en una ofrena que li sigui agradable, santificada per l «Esperit Sant. Per això, he tingut com a punt d'honor d'anunciar l'evangeli només allà on el nom de Crist, no era conegut, per tal de no edificar sobre els fonaments posats per uns altres; en això segueixo l'Escriptura: Hola veuran els qui no l'havien sentit anunciar; comprendran els qui no l'havien sentit parlar. Per tot això m'ha estat sempre imposible de venir a veure-us. Però ara ja no tinc cap més acció en aquestes region, i d'altra banda, sento des de fa mudas anys un fort desig de venir-vos a trobar, cosa que penso fer quan vagi cap a Hispània. Espero, doncs, que tot anant-hi us podré visitar, i que em donareu ajuda per arribar-hi, després de fruir una mica de la vostra companyia. De momento, però, me'n vaig a Jerusalem, ja que estic fent un servei al poble sant. Així, doncs, quan hauré acomplert amb aquesta missió i els hauré consignat el fruit de la col·lecta, passaré a visitar-vos tot anant cap a Hispània. Sé que, quan us vingui a trobar, hi vindré amb la plena benedicció del Crist.

Lectura de l'evangeli segons sant Marc (Mc 16,15-18)

En aquell temps Jesús s'aparegué als onze i els digué: «Aneu per tot el món i prediqueu a tothom la bona nova de l'evangeli. Els qui creuran i es faran batejar, se salvaran; els qui no creuran, seran condena. Els qui hauran cregut faran miracles com aquests: expulsaran dimonis pel poder del meu nom, parlaran llenguatges nous; si agafen serps amb les mans o beuen metzines no els faran cap mal, els malalts a qui hauran imposat les mans, es posaran bons.»

Start typing and press Enter to search